Vad är en psykoterapeut?

Psykoterapeututbildning är en vidareutbildning efter grundläggande utbildning, t.ex. psykologutbildning, socionomutbildning med föreskriven påbyggnad, läkarutbildning med specialistkompetens i psykiatri, eller liknande. Utbildning till psykoterapeut omfattar 3 års studier, vanligen på halvfart. Denna utbildning ges vid universitet eller enskilda institut för psykoterapeututbildning med examensrätt.

Bara den som är legitimerad psykoterapeut får inom hälso- och sjukvård kalla sig “psykoterapeut”. En legitimerad psykoterapeut är skyldig att uppge sin grundutbildning när titeln “psykoterapeut” används. De flesta psykoterapeuter är legitimerade psykologer i sin grundutbildning, men en psykoterapeut kan även vara socionom, läkare, sjuksköterska, mm, i sin grundutbildning.

Det finns ett flertal utbildningar till “samtalsterapeut”, men dessa kvalificerar inte till någon legitimation och har därmed inte samhällets professionella bemyndigande och står inte heller under Socialstyrelsens/IVO:s tillsyn.