Praktisk information

Besök som inte avbokas inom överenskommen tid debiteras.

Arvodet per timme överenskommes mellan klient och psykoterapeut.

Jag har valt att arbeta fristående från landstinget, och har därför inte Region Skånes avtal för vårdval psykoterapi.

Psykoterapi hos legitimerad psykolog/psykoterapeut är momsbefriad tjänst (enligt mervärdesskattelagen).

Jag tar vanligtvis inte emot psykologstudenter i egenterapi (om det inte finns särskilda skäl) eftersom jag undervisar och handleder på psykologprogrammet och ogärna blandar rollerna.