Om mig

Jag har arbetat som psykolog sedan 1995, och är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA), specialist inom klinisk psykologi samt handledarutbildad för psykoterapi (enligt UHÄ:s normer). Har huvudsakligen arbetat inom psykiatri, och sedan 2005 även som privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut. Jag arbetar även med handledning och undervisning i psykoterapi vid Lunds Universitet, t.ex. vid psykologprogrammet, och är kursansvarig för den grundläggande psykoterapiutbildningen med psykodynamisk inriktning.

De utbildningar jag själv gått ligger huvudsakligen inom det psykodynamiska och psykoanalytiska fältet.

Medlemskap i: